Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców

Opole, dnia 09.10.2023r.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z póź. zm.) oraz przepisami wykonawczymi, Spółdzielnia została zobligowana do rozliczania kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynku w taki sposób, że lokale mieszkalne z „zerową” / niską wartością zużycia ciepła, będą w większym stopniu partycypowały w kosztach związanych z ogrzewaniem całego budynku.

Powyższe kwestie zawarte zostały w „Regulaminie rozliczeń finansowych…” dostępnym na stronie https://osm.opole.pl/statut-i-regulaminy/

 

Zarząd OSM „Przyszłość”