Ogłoszenie

Dambonia 155-157

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu informuje, że w dniu 22.10.2021 r. decyzją Urzędu Dozoru Technicznego zlokalizowane w budynku przy ul. Alojzego Dambonia 155-157 dźwigi osobowe zostały niedopuszczone do użytkowania i do chwili obecnej nie zostały przywrócone do pracy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, Spółdzielnia podjęła kompleksowe działania, mające na celu jak najszybsze przywrócenie do pracy w/w urządzeń.

Zlecono firmie serwisującej wykonanie w trybie pilnym prac naprawczych unieruchomionych dźwigów – prace trwają.

Niezależnie od powyższego, Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu poszukuje alternatywnych rozwiązań prowadzących do przywrócenia funkcjonowania tych urządzeń.

Ponadto zorganizowano wsparcie dla mieszkańców w/w budynku, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym oraz innym potrzebującym w zakresie pomocy przy zakupie leków, artykułów pierwszej potrzeby oraz innych niezbędnych czynności. Wsparcie będzie kontynuowane do czasu uruchomienia co najmniej jednego dźwigu.

Szczegółowych informacji w zakresie wsparcia dla mieszkańców w/w budynku udziela Administracja Osiedla „Dambonia” (Opole, ul. Dambonia 16, tel. 77 474 29 21, 885 253 501, e-mail: dambonia@osm.opole.pl).