Zrealizowane zadanie remontowe

Kościuszki 3

W miesiącu listopadzie 2022 r. zrealizowano zadanie polegające na montażu drzwi i zadaszenia  oraz przebudowy schodów i budowy pochylni do  budynku przy Kościuszki 3 . Prace miały na celu dostosowanie budynku w zakresie likwidacji barier architektonicznych i poprawę wizerunku strefy wejściowej na nieruchomości.