Zrealizowane zadanie remontowe

Kośnego 66-68

Przebudowano 2 komory zsypowe z przeznaczeniem na przedsionki wejść do wind w budynku przy ul. Kośnego 66-68 w Opolu. Wykonane prace przyczyniły się do likwidacji barier architektonicznych i umożliwiły korzystanie z windy z poziomu terenu.