Wymiana wodomierzy - legalizacja;
TERMIN: 16-08-2022r. od 11:00 do 15:00

KOSZYKA 2-30; KOSZYKA 42-44