Zrealizowane zadanie remontowe

Ks. Kałuży 11, 21, 23

W miesiącu grudniu br. zakończono i odebrano prace remontowo-budowlane polegające na wymianie pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. Kałuży 11,21,23 w Ozimku. Wykonane prace zapewnią bezpieczne użytkowanie w/w budynków.