Zrealizowane zadanie remontowe

Ks. Kałuży 2a-e

W miesiącu grudniu br. zakończono prace związane z wymianą instalacji elektrycznej WLZ, wymianą skrzynek elektrycznych z obudowami i drzwiczkami oraz z wymianą opraw oświetleniowych (LED z czujnikiem ruchu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ozimku przy ul. Ks. Kałuży 2a-e.

Wymiana instalacji elektrycznej zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom budynku.