Zrealizowane zadanie remontowe

księdza Kałuży 7 a-d

W dniu 17.05.2024 r. zakończono i odebrano prace zadania remontowego polegającego na modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej. Wymienione zostały tablice głównego zasilania budynku WLZ, tablice bezpiecznikowe lokatorskie oraz piony elektryczne