Zrealizowane zadanie remontowe

Leśna 9

Wykonano projekt na przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Leśnej 9.

Realizacja projektu poprawi nawierzchnię drogi, powstaną nowe miejsca parkingowe