Nasze radosne festyny w Parku na Dambonia

Gdy na dworze jesienna słota, miło jest przypomnieć sobie nasze radosne Festyny. Zarówno Festyn „Powitanie Lata”, jak i „Pożegnanie lata” swoimi atrakcjami przyciągnęły wielu mieszkańców.
Programy Festynów zaproponowane przez Klub „Feniks” dały dużo radości dzieciom, młodzieży, dorosłym i naszym kochanym seniorom. Członkowie Rady Osiedla „Dambonia”, służby A.O. „Dambonia” oraz nasi seniorzy, czynnie włączyli się przeprowadzenie imprez. Za wsparcie organizacji obu otwartych Festynów dziękujemy Radzie Dzielnicy XI Zaodrze. Dziękujemy również: „Zespołowi Opolanie”, Zakładowi Komunalnemu w Opolu, Straży Miejskiej i Policji, Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Opolu, Urzędowi Miasta Opola oraz wszystkim naszym instruktorom, wolontariuszom, usługodawcom i Wam kochani mieszkańcy, za to, że tak świetnie się razem bawimy.