Ogłoszenie

Ogłoszenie – Walne Zgromadzenie

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” uprzejmie informuje, że podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory Członków Rad Osiedli oraz wybór uzupełniający Członka Rady Nadzorczej – wywodzącego się z Osiedla “Zaodrze”.

Poniżej dostępna pełna treść ogłoszeń dla poszczególnych Osiedli:

Osiedle Centrum:

Osiedle Dambonia:

Osiedle Chabry:

Osiedle Ozimek:

Osiedle Zaodrze: