Ogłoszenie

Osiedle Ozimek

UWAGA!!!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 9 maja 2022

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesją lub obok altany śmietnikowej najpóźniej w dniu wywozu do godz. 8:00, w sposób zapewniający swobodny dojazd oraz niestwarzający utrudnień w ruchu pieszych.