Ogłoszenie

Osiedle Ozimek

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przyszłość” Administracja Osiedla Ozimek informuje, że Gmina Ozimek organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych.

Zbiórka odbędzie się 28 maja 2021 r. (piątek), w związku z powyższym w/w odpady prosimy wystawiać przy altanach śmietnikowych do dnia 28.05.2021 r. do godz. 6:00.

Nie będą odbierane: wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z remontów, części samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach, odpady z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.