Zrealizowane zadanie remontowe

Prószkowska 23-29

W rejonie budynku mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Prószkowskiej 23-29 wykonano nowy parking wielostanowiskowy. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych poprawi w znaczny sposób komfort mieszkańców w zakresie parkowania pojazdów.