I termin przeglądów gazowych na Osiedlu Dambonia. W załączeniu terminy  dla poszczególnych budynków.

Przeglądy gazowe Dambonia 2022 etap 1 cz. I