Rozbudowa strefy wejściowej przy ulicy Kościuszki 3

Zrealizowano zadanie remontowe polegające na montażu drzwi i zadaszenia oraz przebudowy schodów i budowy pochylni do budynku przy ulicy Kościuszki 3. Prace miały na celu dostosowanie budynku w zakresie likwidacji barier architektonicznych i poprawę wizerunku strefy wejściowej na nieruchomości.