Zrealizowane zadanie remontowe

Rybacka 2-8

Zrealizowano zadanie remontowe związane z wymianą wind przy ul. Rybackiej 2-8. Wpłynęło to na wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawiło walory estetyczne na klatkach schodowych w/w nieruchomoci