Rybacka 2-8

Zrealizowane zadanie remontowe polegające na rozbudowaniu i odnowienie obudowy śmietnikowej przy ul. Rybackiej 2-8. Celem zadania jest uporządkowanie obrębu wiat śmietnikowych oraz poprawa estetyki terenów osiedla.