Zrealizowane zadanie remontowe

Tatrzańska 46-54

W miesiącu czerwcu 2022 r. zakończono prace w budynku przy ul. Tatrzańskiej 46-54 w Opolu, polegające na wykonaniu poziomów i pionów instalacji ciepłej wody oraz wykonaniu instalacji ciepłej wody w mieszkaniach.