Zrealizowane zadanie remontowe

Thomasa Wilsona 9-11, Orzechowa 26

W miesiącu maju br. zakończono i odebrano prace remontowo-budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowa 26 . Wykonane prace zapewnią bezpieczne użytkowanie w/w budynku.