Zrealizowane zadanie remontowe - ul. Wilsona 26-32

 

W miesiącu maju br. zakończono i odebrano prace remontowo-budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wilsona 26-32 . Wykonane prace zapewnią bezpieczne użytkowanie w/w budynku.