Administracja Osiedla Zaodrze, Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSM “Przyszłość” informuje o wykonaniu zadań remontowych polegających na dociepleniu trzech pionów klatek schodowych przy ul. Wrocławskiej 2A-C