Zrealizowane zadanie remontowe

Wykonanie placów na odpady wielkogabarytowe przy wiatach ul. Dambonia 27-141

Zrealizowano zadanie polegające na utworzeniu ogrodzonych i utwardzonych placów na odpady wielkogabarytowe przy wiatach na nieruchomości przy ul. Dambonia 27-141. Celem zadania jest uporządkowanie obrębu wiat śmietnikowych oraz poprawa estetyki terenów osiedla.