Zrealizowane zadanie remontowe - ul. Wojska Polskiego 1-3, 2-4, 5-7, 9-11, ul.Niemodlińska 59-61

Zrealizowano zadanie remontowe polegające na otwarciu przestrzeni parterów i zamontowaniu drzwi p.poż. na wszystkich kondygnacjach w 5 budynkach wysokich, tj. przy ul. Wojska Polskiego 1-3, 2-4, 5-7, 9-11, ul. Niemodlińskiej 59-61. Prace miały na celu dostosowanie budynków do przepisów przeciw pożarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie jest kolejnym zrealizowanym etapem w założeniach remontowych dla w/w nieruchomości.