Zrealizowane zadanie remontowe

ul. 1 Maja 10-12 i Dubois 20

     W grudniu 2022 zostało zrealizowane zadanie remontowe polegające na wymianie  nawierzchni uszkodzonej drogi wewnętrznej oraz przełożenia trylinki przy wjeździe i wzdłuż garaży nieruchomości przy ul. 1 Maja 10-12 i Dubois 20 w Opolu.   Wykonanie powyższych prac miało na celu poprawienie estetyki otoczenia oraz bezpieczeństwo mieszkańców.