Ogłoszenie

Zawiadomienie

Zarząd OSM ‘’Przyszłość’’ w Opolu informuje, że w dniach 27 i 28 listopada 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGWWP decyzję zatwierdzającą nową Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Opola na okres 3 latDecyzja KWT.70.285.2023 z dnia 21 listopada 2023 r..

W związku z powyższym od dnia 05.12.2023r. ulega zmianie cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla miasta Opola, której wzrost wyniósł –  za dostawę wodę o 18%  a za odprowadzenie ścieków o 36%  i są to opłaty NIEZALEŻNE od Spółdzielni.

Powyższe zmiany cen uwzględnione zostaną w rozliczeniu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków za II półrocze 2023r. natomiast do naliczeń nowe stawki opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wprowadzone zostaną począwszy od  1 stycznia 2024r.

Zarząd OSM “Przyszłość”