Zrealizowane zadanie remontowe

Zrealizowane zadanie – remont schodów

Wykonano remont schodów w klatce budynku przy ul. Dambonia 77