Zrealizowane zadanie remontowe

.

Zostało zrealizowane zdanie remontowe przy Pl. Teatralnym 1-2 polegające na wymianie instalacji wodno kanalizacyjnej.