Zrealizowane zadanie remontowe

W wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Opolu przy ul. Pasiecznej 4A wykonano nową instalację ciepłej wody użytkowej (w zastępstwie gazowych podgrzewaczy wody). Przeprowadzone prace poprawią komfort i bezpieczeństwo.