Zrealizowane zadanie remontowe

Orzechowa 10-12, 14-18, 20-24, 26, Wilsona 9-11

W miesiącu październiku 2021 r. zakończono prace w budynkach przy ul. Orzechowej 10-12, 14-18, 20-24, 26 i ul. Wilsona 9-11 w Opolu, polegające na wykonaniu nowych poziomych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w piwnicach budynków (w związku ze zmianą sposobu przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej i wykonaniem nowych węzłów cieplnych). Przeprowadzone prace poprawią komfort mieszkańców w/w budynków w zakresie dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.