Zrealizowane zadanie remontowe

Matejki 5

W miesiącu sierpniu br. oddano do użytku mieszkańcom budynku, położonego w Opolu przy ul. Matejki 5 – nowo zamontowany dźwig osobowy. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej na zapewnienie dostępności budynków z programu pn.‘’Fundusz dostępności’’, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeprowadzona inwestycja zniosła barierę architektoniczną oraz zapewniła udogodnienie dla mieszkańców budynku.