Zrealizowane zadanie remontowe

Zakończono prace remontowe przy ul. Wapiennej 2-6 polegające na wymianie instalacji WLZ. Wymiana instalacji wpłynęła na bezpieczeństwo  mieszkańców