Zrealizowane zadanie remontowe

Luboszycka 2A-C, Sienkiewicza 26-28, Asnyka 7-9 i Norwida 8-10

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Opolu przy ul. Luboszyckiej 2A-C, ul. Sienkiewicza 26-28, ul. Asnyka 7-9 i ul. Norwida 8-10 zakończono prace budowlano-instalacyjne polegające na wymianie wewnętrznych linii zasilających instalacji elektrycznych. Przedmiotowe prace w zdecydowanej mierze wpłynęły na poprawę i bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej.