Zrealizowane zadanie remontowe

Dambonia 31-45, 47-57, 59-73, 75-85, 87-101, 115-129

W budynkach przy ul. Dambonia 31-45, 47-57, 59-73, 75-85, 87-101, 115-129 wykonano nowe oświetlenie wewnętrzne klatek schodowych oraz zewnętrzne przed wejściami do budynków z zastosowaniem opraw LED z czujnikiem ruchu i funkcją zasilania awaryjnego. Powyższe prace wpłynęły na poprawę użytkowania budynków, a także uzyskanie oszczędności z tytułu kosztów oświetlenia.