Zrealizowane zadanie remontowe - ul. Dambonia 155-165 budowa podjazdów dla niepełnosprawnych

Zrealizowano zadanie remontowe polegające na budowie podjazdów do budynków Dambonia 159-161 i 163-165. Prace miały na celu dostosowanie budynków w zakresie likwidacji barier architektonicznych.