Zrealizowane zadanie remontowe

Zrealizowane zadanie remontowe – mycie elewacji budynków

Zadanie polegające na myciu elewacji budynków ośmioklatkowych przy ul. Dambonia 31-47, 59-73, 87-101, 115-129