Zrealizowane zadanie remontowe – ul. Dambonia 167, 169 asfaltowanie nawierzchni parkingu