Miejsce na usytuowanie paczkomatu przy ulicy Hallera przy zespole garaży, dostęp do energii, lokalizacja przy ulicy. Swobodny wjazd. Możliwość usytuowania dwóch urządzeń.