Dyżury

Dyżury Rady Osiedla “Centrum” – I półrocze 2024 r.

AOI “Centrum” – ul. Kośnego 31b, w godz. 15:00 – 16:30

02.01.2024 r.

06.02.2024 r.

05.03.2024 r.

02.04.2024 r.

07.05.2024 r.

04.06.2024 r.