Skład

Rada Osiedla "Centrum" - Kadencja 2022-2026

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Piotr Kierzyk
Przewodniczący
2
Tomasz Bigda
Zastępca Przewodniczącego
3
Mieczysław Ekiert
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4
Ryszard Zienkiewicz
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
5
Piotr Rossa
Przewodniczący Komisji Techniczno-Eskploatacyjnej
6
Dawid Rajwa
Sekretarz
7
Dagmara Hadaczek
Członek
8
Krzysztof Ogrodnik
Członek
9
Jerzy Bajorek
Członek
10
Ewa Wolnica
Członek
11
Bogusława Charska
Członek
12
Michał Zarówny
Członek