Skład

Rada Osiedla "Chabry" - Kadencja 2022-2026

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Jan Czeszkiewicz
Przewodniczący RO
2
Janina Sojka
Zastępca Przewodniczącego RO
3
Małgorzata Zaremba
Sekretarz RO
4
Bernadeta Dubiel
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5
Tadeusz Gancarz
Przewodniczący Komisji Techniczno-Eskploatacyjnej
6
Andrzej Fura
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
7
Krystyna Łukasik
Członek RO
8
Danuta Sobolewska
Członek RO
9
Dariusz Palak
Członek RO
10
Szymon Wolf
Członek RO