Skład

Rada Osiedla "Dambonia" - Kadencja 2022-2026

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Jarosław Gałus
Przewodniczący RO
2
Maciej Kurek
Zastępca Przewodniczącego RO
3
Maria Polewiak
Sekretarz RO
4
Maciej Marczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5
Małgorzata Kostrzewska
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
6
Stanisław Kozicki
Przewodniczący Komisji Techniczno-Eskploatacyjnej
7
Grzegorz Biedroń
Członek RO
8
Elżbieta Drozd
Członek RO
9
Mateusz Kisiel
Członek RO
10
Wiesław Kalend
Członek RO
11
Gabriela Miłoszewska
Członek RO
12
Józefa Barbara Prządo
Członek RO
13
Małgorzata Rabiasz
Członek RO
14
Halina Tarasiuk
Członek RO
15
Robert Włosowicz
Członek RO