Komitety Domowe

Komitetów Domowych w Ozimku mieszkańcy nie powołali