Skład

Rada Osiedla "Ozimek" - Kadencja 2022-2026

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Danuta Derda
Przewodnicząca RO
2
Przemysław Bylak
Zastępca Przewodniczącej RO
3
Irena Richter
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
4
Tomasz Narusek
Przewodniczący Komisji ds. Techniczno-Eskploatacyjnych
5
Władysław Adamczuk
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
6
Krystyna Pużak
Sekretarz RO
7
Henryk Kaczmarek
Członek RO
8
Jan Siedlaczek
Członek RO
9
Janusz Pędzik
Członek RO
10
Tomasz Ośródka
Członek RO
11
Jolanta Dziwis
Członek RO
12
Marta Suchecka
Członek RO