Skład

Rada Osiedla "Zaodrze" - Kadencja 2022-2026

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1
Krzysztof Skrocki
Przewodniczący RO
2
Ludmiła Franciczek
Zastępca Przewodniczącego RO
3
Anna Czarnecka
Sekretarz RO
4
Aniela Czarnecka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5
Genowefa Bartczak
Przewodnicząca Komisji ds. Techniczno-Eskploatacyjnych
6
Dawid Piekarski
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
7
Krzysztof Gibas
Członek RO
8
Marek Jarosz
Członek RO
9
Leon Kukielka
Członek RO
10
Mirosław Kuryło
Członek RO
11
Zofia Nowotyńska
Członek RO
12
Andrzej Kaczkowski
Członek RO
13
Kazimierz Szostak
Członek RO