INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  z dnia 04.09.2023r., na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych wymiany instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Opolu, przy ul. Waryńskiego 33 – 41, wybrano ofertę firmy:

        ITA, Michał Rzewuski

     Kępska 7

    45-129 Opole 

Cena ofertowa:

364.756,73 zł