INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony z dnia 26.10.2023r.  na wykonanie prac projektowych i budowlanych polegających na poszerzeniu 6 szt. loggii oraz montażu 2 sztuk zadaszeń w budynku przy ul. Kośnego 68 w Opolu, nie odbył się z uwagi na brak ofert .