INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  z dnia 13.10.2023r., na wykonanie prac budowlanych:                                                                                                                                                                                                                                   

Zadanie 1: wymiana nawierzchni przed lokalami użytkowymi oraz odświeżenia muru oporowego – Opole, ul. Kośnego 33-39,
Zadanie 2: remont nawierzchni tarasu wraz z warstwą izolacyjną – Opole, ul. Rodziewiczówny 13A,                                                                                             

wybrano oferty firm:

Zadanie 1: P.W. TELMAR, Henryk Markiewicz, Bielice 115/3,  45-316 Łambinowice, za cenę 73.121,44 zł,

Zadanie 2: GENERAL BUD Polska, Obsługa Inwestycji Budowlanych,  Adam Ciach, ul. Boczna 1, 46-045 Turawa – Kotórz Mały, za cenę 75.495,23 zł .