INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony z dnia 19.10.2023r.   na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wymianą zaworów podpionowych na instalacji wody zimnej, ciepłej    i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych położonych w Opolu, przy ul. 1 Maja 10-12, Duboisa 20, został unieważniony.