INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  z dnia 16.11.2023r., na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wymianą poziomej instalacji zimnej wody wraz z wyprowadzeniem zaworów podpionowych na korytarze piwniczne w budynkach mieszkalnych położonych w Ozimku przy ul. 8 Marca 5 i 8 Marca 7, wybrano ofertę firmy:

                                                                                                                                                              MORAWIEC PALIWA Sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ul. 3 Maja 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    48-250 Głogówek                                                                                                                                                                             Cena ofertowa: 85.467,27 zł